תקנון האתר

כתובת בית העסק:

אונליין
(אלמוג 37, יהוד מונוסון.

הגבלת גיל:

תנאי לרכישה באתר כי הרוכש/ת הינו/ה בן 16 ומעלה.

מדיניות גישה למנוי:

בית העסק "ZUZU by NAAMA" מתחייב להעניק גישה למנוי עבור לקוחותיו עד כ-12 שעות מרגע הרכישה.

אחריות המוצר:

בית העסק "ZUZU by NAAMA" ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים לנזק ישיר ו/או עקיף שייגרם כתוצאה משימוש בשירות. השימוש באחריות המתאמנ/ת בלבד.

פרטיות:

בית העסק "ZUZU by NAAMA" נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע, ומתחייב לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצורכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.

ניסיון:

ללקוחה יוענקו 14 ימי ניסיון ללא עלות בעבור רישום לכל אחד ממסלולי המינוי. במידה והלקוחה מעוניינת לבטל את המינוי ללא עלות במהלך/ לאחר תקופת הניסיון- עליה לבטל את המינוי עד היום ה-14 אחרת תחוייב בעבור חודש.

מדיניות ביטול עסקה:

במקרה של ביטול מינוי תופסק הוראת הקבע של הלקוחה בסיום החודש בו בחרה להפסיק את המינוי. 

במידה והלקוחה הייתה מנויה במסלול עם התחייבות לחצי שנה ובחרה לבטלו טרם סיום תקופת ההתחייבות, היא תחויב בהפרש שבין המחיר החודשי במסלול עם ההתחייבות (אליו נרשמה) לבין המחיר החודשי במסלול ללא ההתחייבות כפול מספר החודשים בהם הייתה רשומה עד למועד כניסת הביטול לתוקף.

החזר כספי:

במקרה של ביטול מינוי מצד הלקוחה, יינתן החזר כספי במידה והביטול מתקיים עד ל-24 שעות מרגע הרכישה.

הוראת קבע:

תשלום המינוי יתבצע מדי חודש ע"י הוראת קבע.

בכל סוגי המנויים –

על הלקוחה לבטל את המינוי מיוזמתה על מנת להפסיקו.